Verkeer

Bewonersvereniging Grasrijk streeft naar een leefbare en verkeersveilige woonomgeving. Veel vragen en opmerkingen van bewoners hebben betrekking op verkeer: de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid, verkeerslawaai en luchtverontreiniging.

Plattegrond_Meerhoven_TotaalVerkeersevaluatie Meerhoven
In de periode 2008-2011 hebben bewonersvertegenwoordigers uit Grasrijk en andere buurten deelgenomen aan de Verkeersevaluatie Meerhoven. De evaluatie werd in opdracht van de gemeenteraad uitgevoerd naar aanleiding van vele klachten van bewoners en ondernemers. Tijdens de evaluatie hebben bewoners, ondernemers en gemeentelijk deskundigen diverse oplossingen aangedragen voor de belang-rijkste verkeersknelpunten in Meerhoven.

Oplossingen
De belangrijkste voorgestelde oplossingen op een rijtje:

  • De Meerhovendreef en Grasdreef tot aanvaardbare breedte terugbrengen en alle grootschalige kruisingen omvormen tot rotondes.
  • De lussenstructuur op Flight Forum aanpassen zodat de doorstroming verbetert en doorgaand verkeer in Grasrijk kan worden weggenomen. Verkeer dat dan niet meer dóór Meerhoven rijdt, maar er omheen.
  • Invoeren van een adequaat, aangepast bewegwijzeringssysteem.
  • Extra parkeerplaatsen aanleggen met behoud van groen; airportparkeren in de wijk ontmoedigen en Meerhovenaren bewust maken van hun parkeergedrag

Alle oplossingen zijn beschreven in het Bidboek ‘Evaluatie verkeerssituatie Meerhoven’. Enkele oplossingen zijn door de gemeente overgenomen.

Meerhovendreef
Photo 12-08-12 12 09 49sNaar aanleiding van de evaluatie is de Meerhovendreef eind 2012 tot aanvaardbare breedte teruggebracht. Waar mogelijk is de weg versmald naar één rijstrook per rijrichting. Ook zijn er twee nieuwe oversteken met verkeersplateau gerealiseerd, evenals twintig parkeerplaatsen. Daarnaast zijn de fietspaden aan weerszijden van de Meerhovendreef ingericht voor tweerichtingsverkeer. Hetzelfde geldt voor het fietspad ten westen van de Grasdreef. Uit de gegevens van de SIDs (Snelheids Informatie Displays) blijkt dat de gemiddelde snelheid op de Meerhovendreef met ruim 10 km per uur is gedaald ten opzichte van de oude situatie.

Grasrijk_wegwijzers-8484Bewegwijzering
Eind 2014 is de bewegwijzering in overleg met bewonersorganistaties op diverse punten verbeterd. Zo wordt op de N2 duidelijk onderscheid gemaakt tussen de afslagen ‘Meerhoven-Noord’ en ‘Meerhoven-Zuid’. Bezoekers naar Meerhoven kunnen vanaf de N2 rechtstreeks naar Zandrijk of Grasrijk rijden. Op deze manier wordt onnodig omrijden voorkomen. Op Flight Forum en de Meerhovendreef zijn vooraankondigingen geplaatst zodat de automobilist niet meer tot aan de spitsing in het ongewis blijft over de juiste afslag. Tevens zijn aanduidingen naar het winkelcentrum en sportfaciliteiten aangebracht.

Aandachtspunten
Grasrijk_dec2014-8465Hoewel enkele knelpunten uit de verkeers-evaluatie door de gemeente zijn opgepakt, zijn nog lang niet alle verkeersproblemen opgelost. Het gebrek aan fatsoenlijke doorstroming op Flight Forum en het tekort aan parkeerplaatsen leidt bij menig bewoner tot frustratie. Ook de situatie ter hoogte van de nieuw ingerichte N2-aansluiting Meerhoven-Zuid leidt tot veel ongewenst vrachtverkeer in de wijk. Ook het kruispunt Meerhovendreef-Grasdreef blijft een doorn in het oog. Daarnaast proberen ook bewoners zelf bewust te maken van hun (rij)gedrag, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van containerstickers met 30 km/uur uit Deze en andere punten blijven onze aandacht hebben.

Meer informatie