Subsidie

Photo 22-09-13 15 29 12De gemeente Eindhoven stelt jaarlijks per buurt subsidie beschikbaar voor initiatieven die de sociale binding tussen bewoners vergroten. Ongeveer de helft van de subsidie van Grasrijk komt ten goede aan activiteiten georganiseerd door lokale bewonersorganisaties. De andere helft is bedoeld om overige activiteiten in Grasrijk en Meerhoven te stimuleren. Grasrijkers die graag een straatactiviteit of een activiteit voor bewoners in Grasrijk of Meerhoven willen organiseren, kunnen bij Bewonersvereniging Grasrijk een financiële bijdrage aanvragen.

Voorwaarden
De subsidieaanvraag dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • het initiatief heeft tot doel de sociale binding tussen de bewoners van Grasrijk en/of de leefbaarheid in Grasrijk te vergroten;
  • het precieze doel van het initiatief wordt duidelijk omschreven;
  • het initiatief is doeltreffend om het eerder beschreven doel te bereiken;
  • het initiatief mag geen specifiek cultureel, godsdienstig of politiek doel hebben waardoor er mensen worden uitgesloten van deelname aan het initiatief;
  • indien het initiatief een lokale (straat)activiteit betreft dan heeft deze activiteit betrekking op een deel van Grasrijk waarbinnen in 2019 geen subsidie is ontvangen door een lokale bewonersorganisatie; (De volgende organisaties ontvangen in 2019 reeds subsidie: bewonersvereniging Grasbelang, buurtvereniging Grashoek, VvE het Groene hof, bewonersvereniging Hoogveen, en bewonersvereniging De Landlevensgenieters);
  • de activiteit moet toegankelijk zijn voor iedereen in de betreffende straat, buurt (Grasrijk) of wijk (Meerhoven);
  • de activiteit mag niet hoofdzakelijk uit een gezamenlijk eetmoment bestaan;
  • de met subsidie aangeschafte materialen staan en blijven ter beschikking van bewonersorganisaties en bewonersinitiatieven in Grasrijk;
  • de subsidieaanvraag dient voor 1 juni 2019 middels onderstaand aanvraagformulier te worden ingediend bij Bewonersvereniging Grasrijk.

Aanvraagformulier
Wil je een subsidieaanvraag indienen? Vul dan één van onderstaande formulieren volledig in en verstuur deze per e-mail naar info@grasrijk.nl: