Parkeren

Grasrijk_dec2014-8374Met de groei van Eindhoven Airport neemt ook de parkeerdruk in onze wijk toe. Reizigers parkeren hun auto gratis in de wijk en vervolgen hun weg naar de luchthaven met de bus. Dit tot grote ergernis van bewoners, met name in de omgeving van de bushaltes. In november 2014 hebben wij dit onderwerp nogmaals aangekaart bij wethouder Jannie Visscher (Verkeer). Zij blijft vasthouden aan de oplossing van betaald parkeren. Als bewoners in een straat of buurt akkoord gaan, voert de gemeente ‘betaald parkeren’ in met de mogelijkheid voor een parkeervergunning voor bewoners in die straat of buurt. Een vergunning voor de eerste auto kost € 44,40 per jaar; voor de tweede auto € 88,80 per jaar (prijspeil 2017). Bewoners met een parkeerplaats op eigen terrein betalen altijd het hoge tarief als zij op straat willen parkeren. Bezoek van bewoners betaalt tijdens de betaaluren € 0,20 per uur met een bezoekersregeling. Alle overige bezoekers betalen het standaardtarief van € 1,40 per uur. Zie: www.eindhoven.nl/parkeren.

Grasrijk_dec2014-8466Klantvriendelijke oplossingen
Bewonersvereniging Grasrijk vraagt zich echter af of de rekening geheel bij de
bewoners zou moeten liggen en Eindhoven Airport niet (een deel van) de kosten voor haar rekening zou moeten nemen. Ook kan worden gedacht aan klantvriendelijkere oplossingen zoals een blauwe zone. Hierin wil de wethouder vooralsnog niet meegaan. Wel is de toezegging gedaan dat als een straat kiest voor de optie betaald parkeren, de vergunning het eerste jaar gratis is en bewoners daarna alsnog kunnen besluiten de regeling terug te draaien. Op dit moment zijn wij over deze en andere ideeën in overleg met Eindhoven Airport, politieke partijen en collega-verenigingen in Meerhoven. Zodra realistische oplossingen zijn gevonden, leggen we deze voor aan de bewoners in Grasrijk.

Suggesties?
Heb je suggesties om het probleem aan te pakken? Of wil je meer informatie? Laat het ons weten via info@grasrijk.nl.

Meer informatie