Nieuwe bewegwijzering

Grasrijk_wegwijzers-8484Onlangs zijn in Grasrijk en andere buurten in Meerhoven diverse wegwijzers geplaatst. Ook is de oude bewegwijzering op tal van plaatsen vervangen of aangepast. Dit is het resultaat van de Verkeersevaluatie Meerhoven. De evaluatie werd in de periode 2008-2011 in opdracht van de gemeenteraad uitgevoerd. Dit naar aanleiding van tal van klachten uit de wijk. Tijdens de evaluatie hebben bewoners, ondernemers en gemeentelijk deskundigen diverse oplossingen aangedragen om de belangrijkste verkeersknelpunten in Meerhoven op te lossen. Het gebrek aan een accuraat bewegwijzeringssysteem in Meerhoven was een van die knelpunten.

Bezoekers
Bezoekers hebben vaak grote moeite om de juiste route in Meerhoven te vinden. De bijzondere wegenstructuur in Meerhoven en verouderde navigatiesystemen spelen hen vaak parten. Dit leidt veelal tot onnodig zoekverkeer en veel irritatie. Niet zelden raakt ook vrachtverkeer uiteindelijk verzeild in het woongebied.

Verbeteringen
De afgelopen maanden is de bewegwijzering in overleg met bewonersorganistaties op diverse punten verbeterd. Zo wordt op de N2 duidelijk onderscheid gemaakt tussen de afslagen ‘Meerhoven-Noord’ en ‘Meerhoven-Zuid’. Bezoekers naar Meerhoven kunnen vanaf de N2 rechtstreeks naar Zandrijk of Grasrijk rijden. Op deze manier wordt onnodig omrijden voorkomen. Op Flight Forum en de Meerhovendreef zijn vooraankondigingen geplaatst zodat de automobilist niet meer tot aan de spitsing in het ongewis blijft over de juiste afslag. Tevens zijn aanduidingen naar het winkelcentrum en sportfaciliteiten aangebracht.

Plattegrond-GrasrijkGrasrijk
In Grasrijk is er na overleg met buurtvertegen-woordigers voor gekozen om Grasrijk te verdelen in  vier woongebieden. De gebieden worden op ‘natuurlijke’ wijze van elkaar gescheiden door de noord-zuid busbaan en de Meerhovendreef. Aanvankelijk was het voorstel om de gebieden aan te duiden naar windrichting: ‘Grasrijk Noord-West’, ‘Grasrijk Noord-Oost’, ‘Grasrijk Zuid-Oost’ en ‘Grasrijk Zuid-West’. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de gebieden aan te duiden zoals ze bij veel bewoners en bezoekers bekend staan. Verwacht je bezoek dat onbekend is in de wijk, vermeld dan het gebied waarin je woont en (voor zover van toepassing) de afslag ‘Meerhoven-Zuid’.

Aanpassingen
Begin 2015 worden nog enkele kleine aanpassingen gedaan. Zo staat op enkele borden nog de aanduiding ‘Meerhoven’ terwijl ‘Overige buurten’ wordt bedoeld of is de aanduiding niet op beide zijden van de wegwijzer zichtbaar.

Meer informatie
Bewegwijzeringsplan Meerhoven