Meerrijk

Meerrijk2014-7340Meerrijk is volop in ontwikkeling. Medio 2014 is de bereikbaarheid van het winkelcentrum vanuit Grasrijk verbeterd met een zuidelijke inrit van de parkeergarage en een voet- en fietsersverbinding naar het centrale plein. Begin januari 2015 is het kruispunt Grasbaan-Grassvanne aangepast. Ook aan de noordzijde is de bereikbaarheid verbeterd door de aanleg van een voetgangersbrug tussen Zandrijk en Meerrijk.

Meerrijk2014-7352Inrichting gebied rond De Hangar
Begin 2015 is gestart met de definitieve inrichting van het gebied achter de Hangar (tussen Meerrijk en Grasrijk). Dit gebied is inmiddels ingericht als park. Onderdeel van het park is een (gras)tribune rond een cirkelvormig speelveld met twee doeltjes. Voor meer info, zie de detailleerde plattegrond.

Meerrijk2014-7357Verbouwing basisschool De Startbaan
Basisschool De Startbaan is begin 2016 op de huidige locatie uitgebreid met zes lokalen. Voor die tijd heeft Kinderdagverblijf Korein haar nieuwe locatie in het centrum van Meerrijk in gebruik genomen. De tijdelijke huisvesting van de dependance van De Startbaan aan het Zandkasteel zal op termijn worden opgeheven.

Gezondheidscentrum en Lidl
Het gezondheidscentrum Meerhoven is begin 2015 verhuisd van de Sliffertestraat naar Meerrijk. Tevens is Meerrijk sindsdien een derde supermarkt (Lidl) rijker.

Veiligheid
Winkelcentrum Meerhoven
Met de komst van supermarkt Lidl heeft de gemeente besloten het winkelplein langer open te stellen voor bezorgverkeer. Daardoor kan Lidl ook ‘s middags worden bevoorraad. Anders dan supermarkten Jumbo en Albert Heijn, kan Lidl alleen worden bevoorraad via het winkelplein. Sinds 3 december 2014 mag expeditieverkeer tot 14.00 uur het plein oprijden. Voorheen mocht dat tussen 7.00 en 11.00 uur. Bezoekers van het winkelcetnrum klagen dat zij regelmatig door bezorgers ‘van hun sokken worden gereden’. Aangezien gesprekken met de gemeente tot niets leidden, hebben bewonersverenigingen in Meerhoven een rechtszaak aangespannen. De rechter heeft hen op 1 augustus 2016 in het gelijk gesteld. Zie www.meerhoven.nl.

Meerrijk2014-7368Brandalarm
Bewoners ondervinden regelmatig overlast van geloei van het brandalarm in de parkeergarage. Dit terwijl er geen brand is. Het probleem wordt veroorzaakt doordat de huidige brandmelders minder geschikt zijn voor ruimtes met een open verbinding naar het plein. Bij de keuze van de brandmelders ging men aanvankelijk uit van een parkeergarage zonder zo’n open verbinding. Bewonersorganisaties in Meerhoven, de winkeliersvereniging en de eigenaar van het winkelcentrum CBRE hebben het verantwoordelijke bedrijf VP&A Groep B.V. opgeroepen het probleem op korte termijn op te lossen.

Kwartaaloverleg Meerrijk
Bewonersvereniging Grasrijk heeft ieder kwartaal overleg met college-bewonersverenigingen, de gemeente, de winkeliersvereniging en de eigenaar van het winkelcentrum om de ontwikkelingen en eventuele problemen met elkaar te bespreken. In de rubriek Overleg vind je de verslagen van de overleggen. Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via info@grasrijk.nl.

Meer informatie