Contact

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar info@grasrijk.nl. Wij proberen binnen een week antwoord te geven. Reguliere post ontvangen wij graag op het volgende adres: Grasstrook 42, 5658 HG Eindhoven. Mocht je bericht specifiek bestemd zijn voor één van de bestuursleden, vermeld dat dan duidelijk in je e-mail of brief.

Bewonersvereniging Grasrijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61555770. Het bankrekeningnummer van de vereniging is IBAN NL05 RABO 0198 2958 04. De doelstellingen en grondregels van de vereniging zijn terug te vinden in de statuten.

buitenbeterGemeente Eindhoven
Voor zaken zoals defecte straatverlichting, slecht wegdek, zwerfvuil, verstopte riolering en onkruid kun je het beste rechtstreeks contact opnemen met de gemeente. Dat kan per telefoon (14 040 of 040 238 6000), per e-mail (gemeente@eindhoven.nl) of via de BuitenBeter app (www.buitenbeter.nl). Leidt je melding niet tot een bevredigende oplossing, neem dan contact op met Bewonersvereniging Grasrijk. Gevonden of verloren voorwerpen kun je melden via de site www.verlorenofgevonden.nl.

dickPolitieviola
De wijkagenten Dick de Heus en Viola Bliek zijn bereikbaar via politiemeerhoven@gmail.com of telefonisch via 0900-8844. Heeft je melding spoed? Bel dan altijd 112.