Welkom!

Bewonersvereniging Grasrijk is er voor alle ‘Grasrijkers’ in de Eindhovense wijk Meerhoven. Wij streven naar een prettige en veilige woon- en leefomgeving. Daarbij richten wij ons op belangenbehartiging en het bevorderen van contacten tussen bewoners.

2014-08-11 15.58.15Activiteiten
Wij stimuleren bewonersinitiatieven door het beschikbaar stellen van materialen en subsidies. Tevens bieden we hulp bij de organisatie van activiteiten, zoals het regelen van vrijwilligers of het aanvragen van een vergunning. Naast activiteiten in Grasrijk ondersteunen wij samen met andere verenigingen Meerhovenbrede activiteiten voor jong en oud, zoals de intocht van Sinterklaas, de Kindervakantieweek en het Meerhoven Internationals Platform.

Foto 21-08-14 20 03 25 Belangenbehartiging
Wij hebben regelmatig overleg met gemeente en politie. Actuele onderwerpen zijn verkeersveiligheid, parkeren, het park, jeugd en jongerenwerk, de stadsverwarming en het winkelcentrum. Daarnaast onderhouden we nauwe contacten met collega-verenigingen in Meerhoven en landelijke instellingen, zoals Veilig Verkeer Nederland, Rijkswaterstaat en de ANWB.

Nog geen lid?
Als lid beslis je mee over de koers die wij varen. Het lidmaatschap kost slechts € 5 per huisadres per jaar. Met jouw bijdrage kunnen we materialen voor activiteiten aanschaffen, ondersteunen we initiatieven zoals het buurtpreventieteam en kunnen we collectieve acties starten, bijvoorbeeld rond de stadsverwarming. Ben je woonachtig in Grasrijk en nog geen lid? Meld je dan vandaag nog aan. Stuur een mailtje naar info@grasrijk.nl met vermelding van je naam, adres en eventueel telefoonnummer. We nemen daarna contact met je op. Ben je al lid van een lokale bewonersvereniging in Grasrijk? Doe dan bij die vereniging navraag naar de eventuele regeling die men met ons heeft getroffen.

Bestuur
De zes bestuursleden van Bewonersvereniging Grasrijk komen uit alle hoeken van Grasrijk en zijn al jaren als vrijwilliger actief. Op de foto van links naar rechts: Geert van Buul (secretaris), Ruben Trieling (voorzitter), Veronica van der Biezen (algemeen bestuurslid), Ingeborg Mulder (voormalig bestuurslid), Cécile Traa (voormalig bestuurslid), Erik-Jan Prins (penningmeester) en Antoon Hermsen (algemeen bestuurslid). Sinds 23 februari 2017 is Ralf Huybregts (algemeen bestuurslid) tot het bestuur toegetreden. Alle bestuursleden zijn bereikbaar via info@grasrijk.nl.

Grasrijk_dec2014-8381